Stop Domestic Violence Against Women

Doorgaans maken Mrs en Miss verkiezingen zich sterk voor een goed doel. Mrs Universe zet zich wereldwijd in voor vrouwen die slachtoffers zijn geworden van huiselijk geweld . Dit geschiedt op eigen initiatief.

Mrs Netherlands Universe is een schoonheidswedstrijd , finalisten hoeven zelf geen slachtoffer te zijn van ( huiselijk ) geweld maar staan wel stil bij vrouwen die hier slachtoffer van zijn geworden en doen hun best om hun steentje bij te dragen om hun leven iets te vergemakkelijken .

Slachtoffers van huiselijk geweld moeten vaak vluchten waarbij ze alles achter moeten laten wat ze bezitten of maar weinig mee kunnen nemen . De finalisten van Mrs Netherlands Universe schenken hier aandacht aan . Dit doen ze ondermeer door het individueel of in groepjes inzamelen van kleding en spullen .

Deze doneren zij en brengen zij zelf langs bij verschillende blijf-van-mijn-lijf adressen , op vele van deze adressen is onze organisatie reeds  bekend , omdat finalisten van andere jaargangen hen reeds hebben bezocht. Wij nemen geen geld aan en vragen ook geen financiele steun. We ondersteunen slechts in kleding en spullen om zo doelgerichte hulp te verlenen.

Foto: Stanley T rust

Mrs Netherlands Universe 2014 , Angelica Smeding